Zaloguj

Informacje o szkoleniu 2015

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Szanowni Państwo,

Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie informuje, że w dniach 29-30 stycznia 2015 w Hotelu Park (http://www.hotelepark.pl/hotel-olsztyn) w Olsztynie odbędzie się szkolenie pt. „Zasady zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” organizowane w ramach dofinansowywanego ze środków UE projektu „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”.

 

Tematami wiodącym szkolenia będą zagadnienia dotyczące zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich:

  • „Rybackie użytkowanie jezior- wybrane aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne” - dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  • „Porównanie rybactwa i wędkarstwa jako dwóch form eksploatacji ichtiofauny” - mgr inż. Tomasz Czerwiński – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  • „Operat rybacki jako podstawa racjonalnej gospodarki rybackiej”- dr inż. Maciej Mickiewicz – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  • „Dobrostan ryb w kontekście zrównoważonego rozwoju” - dr inż. Andrzej Lirski – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  • „Alternatywne modele wędkarskiego zagospodarowania łowisk – Catch and Release, No Kill, górne wymiary ochronne”- mgr inż. Marek Trella, prof. dr hab. Arkadiusz Wołos – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  • „Czy ustanowienie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 musi wiązać się z ograniczeniem działalności rybackiej? Przykład jezior ramienicowych” - prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  • „Wpływ kormorana czarnego na stan zasobów ryb i rozwój zrównoważony gospodarki rybacko-wędkarskiej” - mgr inż. Piotr Traczuk – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  • „Ogólne zasady postępowania z rybami i dobór urządzeń hodowlanych przy produkcji materiału zarybieniowego ” - dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. IRS – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  • „Zagrożenia ichtiofauny przy realizacji inwestycji wodnych i sposoby minimalizacji ich skutków” prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Podstawowym celem szkolenia jest prezentacja założeń opracowywanych zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz uwarunkowań prowadzenia gospodarki rybackiej zgodnej z ekorozwojem. W ramach szkolenia uczestnikom zapewniamy noclegi, całodziennie wyżywienie oraz komplet materiałów szkoleniowych wraz z publikacją.

Szczegółowy program Szkolenia znajduje się na naszej stronie projektu.

Początek szkolenia: 29 stycznia (czwartek), godzina 1100

Zakończenie: 30 stycznia (piątek), godzina 1400

Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł brutto (w tym 23% VAT).

Liczba miejsc ograniczona – decyduje termin zgłoszenia udziału w szkoleniu. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w szkoleniu – tel. 89 524 10 45

Wpłaty prosimy wnosić w terminie do 25 stycznia 2015 r.

 

Zapraszamy serdecznie!

Tomasz Czerwiński

koordynator projektu