Zaloguj

Informacje o Konferencji 2012

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

XVII Krajowa Konferencja  Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”

Hotel Star-Dadaj Resort & SPA
Ramsowo, 11-010 Barczewo, 30-31 maja i 1 czerwca 2012

 

Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, jak co roku, organizuje Krajową Konferencję Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. W tym roku będzie to już trzecia konferencja w ramach projektu: „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Odbędzie się ona w dniach 30-31 maja i 1 czerwca 2012 roku w  Hotel „Star-Dadaj Resort & SPA”, położonym nad jeziorem Dadaj (http://www.star-dadaj.pl/).

Tradycyjnie na naszym spotkaniu przedstawione zostaną wyniki analiz dotyczących aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowo-stawowego. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znajdzie się tematyka związana z gospodarką rybacką na rzekach i zbiornikach zaporowych. Planowane są też wystąpienia poruszające zagadnienia związane z racjonalnym gospodarowaniem populacjami zagrożonych gatunków ryb oraz pro-ekologicznej gospodarki cennymi gatunkami. Ponadto, aktualną problematykę związaną z prawem obowiązującym w zakresie rybactwa śródlądowego przedstawi Profesor Wojciech Radecki z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska, Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu. Przewidujemy również wystąpienie przedstawiciela Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb. Jak co roku, na naszą Konferencję zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauki rybackiej, ale również reprezentantów instytucji nadzorujących racjonalną gospodarkę rybacką. W dyskusjach głos zabiorą nie tylko prelegenci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawiciele praktyki rybackiej, ale także zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Na tym etapie organizacji Konferencji niestety nie możemy zaprezentować jeszcze szczegółowego programu, uwzględniającego rozkład godzinowy poszczególnych wystąpień i dokładne brzmienie ich tytułów oraz wszystkie nazwiska prelegentów, ale w dniu rozpoczęcia naszego spotkania każdy z jego uczestników szczegółowy program z pewnością otrzyma. Ponadto każdy z uczestników Konferencji otrzyma jako materiały konferencyjne monografię pt. „Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku”.

Gwarantujemy solidną porcję najbardziej aktualnych informacji na temat szeroko rozumianej gospodarki rybacko - wędkarskiej w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych, a także przyjazną, niemal rodzinną atmosferę naszego spotkania! 

 

Zapraszamy serdecznie!

 

Za Komitet Organizacyjny

mgr inż. Tomasz Czerwiński