Zaloguj

Ankiety 2010

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Szanowni Państwo !

Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie zwraca się z prośbą o przekazanie informacji umożliwiających ocenę stanu rybactwa w Polsce. Badania są prowadzone w ramach projektu „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego” dofinansowanego z PO Ryby 2007-2013.

Wyniki analiz będą opracowane w formie publikacji i przedstawione na specjalnie zorganizowanej konferencji. W związku z tym prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszej ankiety w terminie do 15 marca 2011. Prezentacja wyników będzie miała charakter ogólny, z pełnym zastrzeżeniem anonimowości poszczególnych Gospodarstw. Ankiety będą analizowane, a następnie przechowywane w Zakładzie Bioekonomiki Rybactwa. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) zobowiązujemy się do nieudostępnienia danych z indywidualnych gospodarstw jakiejkolwiek instytucji, osobie fizycznej i prywatnej

Załączniki: