Zaloguj

Informacje o Konferencji 2011

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

XVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”

Hotel „Niedźwiadek”, Wdzydze Kiszewskie, 8-10 czerwca 2011

 

Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, jak co roku, organizuje Krajową Konferencję Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. W tym roku będzie to już druga konferencja organizowana w ramach dofinansowywanego ze środków UE projektu „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Odbędzie się ona w dniach 8-10 czerwca 2011 roku w Hotelu „Niedźwiadek”, położonym nad malowniczym jeziorem Wdzydze (www.hotelniedzwiadek.pl).

Tradycyjnie na naszym spotkaniu przedstawione zostaną wyniki analiz dotyczących aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowo-stawowego, a także szeroko pojętej gospodarki rybacko-wędkarskiej w obwodach rybackich. Zagadnienia te przedstawią pracownicy Zakładu Bioekonomiki IRS pod kierownictwem Profesora Arkadiusza Wołosa. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znajdzie się tematyka związana z gospodarką rybacką na rzekach i zbiornikach zaporowych. Planowane są też wystąpienia poruszające zagadnienia związane z racjonalnym gospodarowaniem populacjami zagrożonych gatunków ryb oraz proekologiczną gospodarką cennymi i ginącymi gatunkami ryb. Ponadto, aktualną problematykę związaną z prawem obowiązującym w zakresie rybactwa śródlądowego przedstawi Profesor Wojciech Radecki z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska, Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu. Jak co roku, na naszej Konferencji występują nie tylko przedstawiciele nauki rybackiej, ale również praktycy i reprezentanci instytucji nadzorujących racjonalną gospodarkę rybacką. Tym razem na forum naszej Konferencji wystąpią reprezentanci Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędów Marszałkowskich oraz Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb.

Przewidujemy jak co roku gorące dyskusje, w których głos zabiorą nie tylko prelegenci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawiciele praktyki rybackiej, ale także zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Marszałkowskich i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na tym etapie organizacji Konferencji niestety nie możemy zaprezentować jeszcze szczegółowego programu, uwzględniającego rozkład godzinowy poszczególnych wystąpień i dokładne brzmienie ich tytułów oraz wszystkie nazwiska prelegentów, ale w dniu rozpoczęcia naszego spotkania każdy z jego uczestników szczegółowy program z pewnością otrzyma. Ponadto każdy z uczestników Konferencji otrzyma jako materiały konferencyjne monografię „Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku”.

Gwarantujemy solidną porcję najbardziej aktualnych informacji na temat szeroko rozumianej gospodarki rybacko-wędkarskiej w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych, a także przyjazną, rodzinną atmosferę naszego spotkania! 

 

Zapraszamy serdecznie!

 

Za Komitet Organizacyjny:

dr inż. Maciej Mickiewicz