Zaloguj

Informacje o szkoleniu 2013

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Szanowni Państwo,
Informujemy, że ze względu na brak  wolnych miejsc nie przyjmujemy już zgłoszeń na szkolenie pt. „Zasady zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” organizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków PO "Ryby 2007-2013".

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że w roku 2013 zgodnie z harmonogramem projektu odbędą się dwa spotkania:

1. Szkolenie w dniach 30 styczeń – 1 luty br.

2. Konferencja przełom maja i czerwca br.

 

„Zasady zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”

 

Hotel Park, Olsztyn, 30 stycznia – 1 lutego 2013

http://www.hotelepark.pl/hotel-olsztyn

 

Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ma przyjemność zaprosić przedstawicieli grona rybackiego na szkolenie pt. „Zasady zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” organizowane w ramach dofinansowywanego ze środków UE projektu „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”.

Tematami wiodącym szkolenia będą zagadnienia dotyczące zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich:

  1. Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich - problematyka prawna rozwoju zrównoważonego – prof. dr hab.  Wojciech Radecki  - Instytut Nauk Prawnych PAN Zakład Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu;

  2. Pojęcie rozwoju zrównoważonego a gospodarka rybacka -  dr hab.  Konrad Turkowski, prof. UWM-Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

  3. Racjonalna gospodarka w obwodach rybackich – dr inż. Maciej Mickiewicz - Zakład Bioekonomiki Rybactwa IRS Olsztyn;

  4. Akwakultura słodkowodna w kontekście rozwoju zrównoważonego - dr inż. Andrzej Lirski  - Zakład  Rybactwa  Stawowego IRS Olsztyn;

  5. Znaczenie informacji w prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej – prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Zakład Bioekonomiki Rybactwa IRS Olsztyn;

  6. Wpływ jakości ekosystemów wodnych na populacje cennych gatunków ryb i gospodarkę rybacką – mgr inż. Tomasz Czerwiński - Zakład Bioekonomiki Rybactwa IRS Olsztyn;

  7. Podstawy racjonalnej gospodarki rybackiej w ekosystemach rzecznych w świetle uwarunkowań środowiskowych i oddziaływań antropogenicznych – dr hab. Wiesław Wiśniewolski, prof. IRS  - Zakład Rybactwa  Rzecznego IRS Olsztyn;

  8. Racjonalne gospodarowanie populacjami ginących lub zagrożonych gatunków ryb – dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. IRS -  Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych IRS Olsztyn.

 

Podstawowym celem szkolenia jest prezentacja założeń opracowywanych zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz uwarunkowań prowadzenia gospodarki rybackiej zgodnej z ekorozwojem. W ramach szkolenia uczestnikom  zapewniamy noclegi, całodziennie wyżywienie oraz komplet materiałów szkoleniowych wraz z publikacją.

 

Zapraszamy serdecznie!


Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla osób z gospodarstw rybackich oraz okręgów PZW.


Początek szkolenia: 30 stycznia (środa), godzina 1100

Zakończenie: 1 lutego (piątek), godzina 1200

Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł brutto (w tym 23% VAT).

Liczba miejsc ograniczona – decyduje termin zgłoszenia udziału w szkoleniu. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w szkoleniu – tel. 89 524 10 45

Wpłaty prosimy wnosić w terminie do 25 stycznia 2013 r.