Zaloguj

Informacje o konferencji 2013

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

XVIII Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”

 Kanu Club, Nowy Zyzdrój, 5 – 7 czerwca 2013 r.

Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w XVIII Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2013 roku w Kompleksie Konferencyjno-Wypoczynkowym Kanu Club, położonym nad malowniczym jeziorem Zyzdrój Wielki, na Mazurach (www.kanuclub.pl). W tym roku będzie to już czwarta Konferencja organizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków PO „Ryby 2007-2013”, a jej hasło przewodnie brzmi: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”.

Na naszym spotkaniu przedstawione zostaną wyniki analiz dotyczących aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowego i gospodarstw stawowych. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez pracowników Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znajdzie się tematyka związana z gospodarką rybacką na rzekach i zbiornikach zaporowych. Planowane są też wystąpienia poruszające zagadnienia związane z racjonalnym gospodarowaniem populacjami zagrożonych gatunków ryb, pro-ekologicznej gospodarki cennymi gatunkami oraz presji drapieżniczej kormorana na stan ichtiofauny w wodach polskich. Ponadto, aktualną problematykę związaną z prawem obowiązującym w zakresie rybactwa śródlądowego przedstawi Profesor Wojciech Radecki z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska, Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu. Jak co roku, na naszą Konferencję zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauki rybackiej, ale również praktyków i reprezentantów instytucji nadzorujących racjonalną gospodarkę rybacką, w tym: Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie. Przewidujemy jak co roku gorące dyskusje, w których głos zabiorą nie tylko prelegenci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawiciele praktyki rybackiej i Polskiego Związku Wędkarskiego, ale także przedstawiciele zaproszonych instytucji. Ponadto każdy z uczestników Konferencji otrzyma jako materiały konferencyjne monografię pt. „Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku”.

Gwarantujemy solidną porcję najbardziej aktualnych informacji na temat szeroko rozumianej gospodarki rybacko - wędkarskiej w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych, a także przyjazną, niemal rodzinną atmosferę naszego spotkania.

Zapraszamy serdecznie!