Zaloguj

Informacje o Konferencji 2010

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”

Kanu Club, Nowy Zyzdrój, 9 – 11 czerwca 2010 r.

Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, jak co roku, organizuje Krajową Konferencję Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. Pierwsza z nich, jeszcze pod nazwą Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, odbyła się w ośrodkach Perkoz i Uroczysko Waszeta nad jeziorem Pluszne w 1996 roku. W tym roku będzie to już piętnasta Konferencja, a jej hasło przewodnie brzmi: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”. Odbędzie się ona w dniach 9-11 czerwca 2010 roku w Kompleksie Konferencyjno-Wypoczynkowym Kanu Club, położonym nad malowniczym jeziorem Zyzdrój Wielki, na Mazurach (www.kanuclub.pl).

Tradycyjnie na naszym spotkaniu przedstawione zostaną wyniki analiz dotyczących aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowo-stawowego. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez doc. dr hab. Arkadiusza Wołosa i mgr inż. Macieja Mickiewicza z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znajdzie się tematyka związana z gospodarką rybacką na rzekach i zbiornikach zaporowych. Kwestie te w swoich wystąpieniach poruszą pracownicy zespołu Zakładu Rybactwa Rzecznego IRS w Żabieńcu - doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski i mgr inż. Paweł Prus, oraz mgr inż. Tomasz Czerwiński z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Planowane są też wystąpienia poruszające zagadnienia związane z badaniami rynku ryb (dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej), racjonalnym gospodarowaniem populacjami zagrożonych gatunków ryb (węgorz – dr inż. Stanisław Robak, IRS Olsztyn, sieja – dr inż. Mirosław Szczepkowski, IRS Dgał), oraz pro-ekologicznej gospodarki cennymi gatunkami ryb (szczupak – dr inż. Maciej Szkudlarek, IRS Olsztyn). Ponadto, aktualną problematykę związaną z prawem obowiązującym w zakresie rybactwa śródlądowego przedstawi Profesor Wojciech Radecki z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska, Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu. Jak co roku, na naszą Konferencję zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauki rybackiej, ale również praktyków i reprezentantów instytucji nadzorujących racjonalną gospodarkę rybacką. Tym razem na forum naszej Konferencji wystąpią reprezentanci Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb. Zaplanowaliśmy również wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytucji odpowiedzialnej za dofinansowywanie rybactwa śródlądowego ze środków przeznaczonych na ten cel przez Unię Europejską. Bardzo ciekawy referat, oparty tak jak wszystkie inne na najbardziej aktualnych danych, przedstawi Profesor Tadeusz Krzywosz z Zakładu Rybactwa Jeziorowego IRS w Giżycku. Dotyczyć on będzie ogromnej presji drapieżniczej kormorana na stan ichtiofauny w wodach polskich.

Przewidujemy jak co roku gorące dyskusje, w których głos zabiorą nie tylko prelegenci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawiciele praktyki rybackiej i Polskiego Związku Wędkarskiego, ale także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i Urzędów Marszałkowskich.

Tematyka poruszana podczas wystąpień konferencyjnych znajdzie się w publikacji – monografii, którą otrzyma jako materiały konferencyjne każdy z uczestników Konferencji.

Zapraszamy serdecznie!