Zaloguj

Program Konferencji

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

XV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”

Kanu Club, Nowy Zyzdrój, 9 – 11 czerwca 2010 r.

 

PROGRAM:

8 czerwca 2010 (wtorek)

Przyjazd i zakwaterowanie części uczestników Konferencji (w godzinach popołudniowych i wieczornych)

 

9 czerwca 2010 (środa)

800-900 -  śniadanie dla uczestników Konferencji przybyłych dnia poprzedniego

do godz. 1100 - przyjazd i zakwaterowanie pozostałych uczestników Konferencji

1100-1230  Wystąpienia prelegentów i dyskusja na sali wykładowej:

1100-1115

Otwarcie Konferencji – doc. dr hab. Arkadiusz Wołos, Kierownik Zakładu Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

1115-1200              

„Analiza odłowów gospodarczych ryb jeziorowych uzyskanych w 2009 roku przez rybackich użytkowników jezior”

„Analiza sytuacji ekonomicznej i finansów podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior w 2009 roku”

Arkadiusz Wołos, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1200-1230             

„Stan gospodarki zarybieniowej prowadzonej w 2009 roku przez rybackich użytkowników jezior”

Maciej Mickiewicz, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1230-1300 - przerwa

1300-1400  Wystąpienia wykładowców i dyskusja na sali wykładowej:

1300-1330             

Wystąpienie Pana Janusza Wrony, przedstawiciela Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1330-1400              

Wystąpienie Pana Dariusza Zdybla, przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 

1400-1500 - obiad

1500-1700  Wystąpienia wykładowców i dyskusja na sali wykładowej:

1500-1530              

„Rynek i spożycie ryb w latach 2009-2010„

Krzysztof Hryszko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

1530-1600                    

„Wstępne efekty funkcjonowania projektu innowacyjnego w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb,
ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka”

Maciej Szkudlarek, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1600-1630              

„Monitoring hydroakustyczno-połowowy jeziora Pluszne w 2009 roku”

Lech Doroszczyk, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1630-1700              

„Działalność Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb”

Andrzej Abramczyk, Oddział Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb; Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku

od godz. 1900 - uroczysta kolacja z oprawą muzyczną

 

10 czerwca 2010 (czwartek)

800-1000 -  śniadanie

1000-1230  Wystąpienia prelegentów i dyskusja na sali wykładowej:

1000-1030 

 „Prawa i obowiązki użytkownika obwodu rybackiego”

Małgorzata Kasperek-Kawałek, Agnieszka Zielińska, Regionalny  Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

1030-1130              

„Kompetencje organów kontrolnych i nadzorczych wobec uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich”

Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

1130-1200              

„Wpływ kormorana czarnego na jeziora w rejonie Mazur”

Tadeusz Krzywosz, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1200-1230                   

Plan Gospodarowania Zasobami Węgorza w Polsce – realia i zagrożenia”

Stanisław Robak, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1230-1300 - przerwa

1300-1400  Wystąpienia prelegentów i dyskusja na sali wykładowej:

1300-1330              

„Prace prowadzone dla zachowania siei w jeziorach Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego”

Mirosław Szczepkowski, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1330-1400              

„Wędkarskie odłowy gatunków drapieżnych w jeziorach użytkowanych przez toruński Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego”

Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1400-1500 - obiad

1500-1630  Wystąpienia prelegentów i dyskusja na sali wykładowej:

1500-1530               

„Stan gospodarki rybackiej prowadzonej w 2009 roku w zbiornikach zaporowych Polski”

Tomasz Czerwiński, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1530-1600              

„Aspekty budowy Małych Elektrowni Wodnych w odniesieniu do ichtiofauny, gospodarki rybackiej oraz ochrony przyrody”

Wiesław Wiśniewolski, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1600-1630             

„Ocena wyżerania larw Chironomidae przez ryby bentosożerne w dwóch nizinnych zbiornikach zaporowych”

Paweł Prus, Instytut Rybactwa Śródlądowego

od godz. 1900 - kolacja – grill z folklorem Mazur

 

11 czerwca 2010 (piątek)

800-1000 - śniadanie

1000-1200 - wykwaterowanie i wyjazd uczestników Konferencji